Tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja keräämme palveluidemme käyttäjistä, jäljempänä käyttäjä, verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin tietoja käytämme. Käyttämällä palveluitamme käyttäjä hyväksyy tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Al Aritea Oy

Keskuskatu 38, 76100 Pieksämäki

Puh. 0207 497 070
myynti(at)aritea.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tea Sipinen
Keskuskatu 38, 76100 Pieksämäki
Puh. 0207 497 070
tea.sipinen(at)aritea.fi

3. Rekisteröidyt

Ariteamyymala.fi -verkkokaupan asiakkaat.

4. Verkkokaupan asiakasrekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  •     Henkilön etu- ja sukunimi
  •     Postiosoite
  •     Sähköpostiosoite
  •     Puhelinnumero
  •     Rekisteröitymispäivä
  •     Viimeisin kirjautumisajankohta
  •     Kirjautumiskerrat
  •     Tilaushistoria ja tilaustiedot
  •     Tilausten Postin seurantatiedot
  •     Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

5. Verkkokaupan asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palveluidemme myymistä ja markkinointia varten. Edellä mainittuun sisältyy myös tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi.

Verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Aritea Myymälän toiminnan kehittämiseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää kohdennettuihin sähköpostitiedotteisiin kuten asiakaskirjeisiin, suoramainontaan, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kertyvät Aritea Myymälän verkkokaupan rekisteröitymisen sekä verkkokaupan kautta sekä asiakkaiden henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittamien tietojen perusteella.

7. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan AL Aritea Oy:n käytössä lukuun ottamatta perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa, kun käytetään yhteistyökumppaneiden palveluita. Henkilötietojen siirtäminen ei ole tarpeellista eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tai Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot ja tilaushistoria voidaan poistaa käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on AL Aritea Oy:n tilauksia käsittelevillä henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella ja käytössä on yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevat tekniset suojausmenetelmät.

9. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tietää ja tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä vaatia viivytyksettä virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja esim. markkinointiin tai mielipidetutkimusta varten. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritetylle rekiseriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkistuspyyntöihin vastaamme kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 Päivitetty 29.04.2021